RIEŠENIA

Pre vizuálnu komunikáciu
Desktop Multipoint riešenie, ktoré zdiela Microsoft Office produkty
Pre satelitnú komunikáciu
Mobilná kancelária v pohybe
TruckAlert - monitorovanie pohybu vozidla
Pre pozemnú komunikáciu
Vyberte si z možných riešení Vašej pozemnej rádiovej komunikácie
"Last Mile" - terestriálne fixné riešenieMobilná kancelária v pohybe.

Toto riešenie je založené na satelitných širokopásmových (broadband) aplikáciaćh rôznych prevádzkovateľov. V súčasnosti sú dostupné dve riešennia mobilnej kancelárie, ktoré ponúkajú veľmi podobné funkcie.


Prvé riešenie - Inmarsat Regional BGAN - používa paketovú technológiu obdobnú ku GPRS. Vďaka nej je umožnený vysoko rýchlostný online prístup k Internetu prostredníctvom satelitnej siete Inmarsat.

Od 9.07.2005 bude dostupná prenosová rýchlosť 492 Kbps, ktorá bude podporovaná cez novú sériu satelitov Inmarsat I-4. RBGAN ponúka:


RBGAN KonektivitaHlas
Od jednoduchej dial-up telefónie až po živé broadcast vysielanie, audio streaming cez internet.

Fax
štandardné a vysoko-rýchlostné fax služby.

Data Transfer
Dial-up alebo vždy prístupný internet, prístup na firemný alebo verejný email, reálny prenos dát.


Networking
VPN - prístup na podnikovú sieť vrátane zachovania bezpečnostých pravidiel prístupu do Vašej siete.

Video
Reálna videokonferencia a vizuálna komunikácia, zaznamenávanie a zasielanie video záznamov, vzdialené video, video streaming cez internet.

Monitoring, tracking and control
Real-time vzdialený monitoring a kontrola procesov, asset tracking, telemedicína pre vzdialených zdravotných pracovníkov a pacientov.

Po 09.07.2005 sa plánuje rozšírenie aplikácií pre Regional BGAN.

Aby ste mohli využívať všetky tieto služby potrebujete IP satelitný modem. Modem jednoducho prepojíte s Vašim laptopom buď cez Ethernet, USB, alebo cez Bluetooth. Celé ovládanie prebieha cez internetový priehliadač. sú podporované OS Windows XP, Mac 10.1 a vyššie, Linux.

Ďalšie informácie o službe RBGAN | Pokrytie planéty signálomDruhé riešenie - ThurayaDSL - používa paketovú technológiu obdobnú ku GPRS. Vďaka nej je umožnený vysoko rýchlostný online prístup k Internetu prostredníctvom satelitnej siete Thuraya. Služby a aplikácie sú obdobné ako u služby regional BGAN (platnej do 09.07.2005). Maximálna prenosová rýcglosť je však len do 144 Kbps.

Ďalšie informácie o ThurayaDSL | Pokrytie planéty signálom