SATELITNÁ KOMUNIKÁCIA

Globálna sumarizácia
Definujte svoje požiadavky na sieť
Rozdelenie satelitných sietí
Stručný prehľad
Porovnanie dosahu signálu
Porovnanie vlastností
Porovnanie satelitných telefónov
Riešenia
Prenájom zariadení
Mobilná kancelária v pohybe - satelitné riešenie
TruckAlert - monitorovanie pohybu vozidla
Ostatné riešenia


Porovnanie dosahu signálu.


Nasledovné porovnanie sa týka sietí Iridium, Globalstar Thuraya a Inmarsat. Pre infomácie ohľadom satelitnej sieti Eutelsat, jej možnosti, prenosové rýchlosti, aplikácie a ceny nás kontaktujte. Tieto informácie podávame na základe rokovaní.


Skutočne globálne

Len regionálne

Len regionálne (pre telefóny a IP modem)

Globálne

Inmarsat - služba RBGAN cez I-4


Viac informácií o dosahu signálu a štruktúre satelitov siete Inmarsat