SATELITNÁ KOMUNIKÁCIA

Globálna sumarizácia
Definujte svoje požiadavky na sieť
Rozdelenie satelitných sietí
Stručný prehľad
Porovnanie dosahu signálu
Porovnanie vlastností
Porovnanie satelitných telefónov
Riešenia
Prenájom zariadení
Mobilná kancelária v pohybe - satelitné riešenie
TruckAlert - monitorovanie pohybu vozidla
Ostatné riešenia


Prenájom zariadení.


V súčasnosti ponúkame prenájom satelitných zariadení pre sieť Iridium a Inmarsat. Prenájom produktov je na určité obdobie bezplatný. Produkty je možné zapožičať len v prípade zakúpenia AirTime - prevádzkového času v našej spoločnosti.

Stiahnite si aktuálnu ponuku.Bezplatný prenájom satelitných telefónov pre sieť Iridium

Bezplatný prenájom satelitného IP modemu pre službu Regional BGAN siete Inmarsat