KONTAKT

Napíšte nám - máte na nás otázky?
email
Viac o WRX Slovakia
O nás
Služby pre zákazníkov
PartnerstvoExistuje viacero možností kontaktu na našu spoločnosť. V súčasnosti je nás možné kontaktovať telefonicky, osobne, prípadne poštou, ale taktiež nami najviac preferovanou formu - elektronicky. K elektronickej komunikácií samozrejme patrí email, alebo kontakt pomocou MSN. Pre všetkých klientov a partnerov pripravujeme aj formou vizuálnej komunikácie (videokonferencie).


Adresa prevádzky. Nasledovná adresa služi nie len pre osobný kontakt (kde vám radi predvedieme niektoré ponúkané produkty), ale aj pre korešpondenciu. Akúkoľvek korešpondenciu, vrátane faktúr, doporučených zásielok, balíkov, zasielajte na:

WRX Slovakia s.r.o.
Kalinčiakova 4/A
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ako nás nájdete. Smerom z Bratislavy zísť z diaľnice na starú seneckú cestu 61, smerom k Metru. ďalej pokraãovať priamo smerom na ·tefánikovu Mohylu (nezahnúť na Zálesie) a na kriÏovatke so zrkadlom zahnúť doprava (akoby ste smerovali smerom k pristávacej dráhe) a druhá kriÏovatka doºava do slepej ulice.


Telefonický kontakt, fax alebo chat. Okrem štandardného telefonického kontaktu vám ponúkame možnosť komunikovať s nami cez pozemnú celulárnu sieť a satelitnú sieť Iridium. Ak preferujete internet telefóniu, alebo chat, môžte sa s nami spojiť cez Skype alebo MSN. Zavolajte nám pre získanie prístupu.

Telefón:
02-45646256

Fax:
02-45646258

Mobil:
0903-639222

Iridium Satellite:
+8816-310-10500 (alebo free SMS | email: 881631010500 AT msg.iridium.com)