PRAVIDLÁ NA OCHRANU SÚKROMIA

Právne podrobnosti
Zoznam domén
Kontakt
Adresa a možnosti kontaktu
Napíšte nám - máte na nás otázky?
email
Viac o WRX Slovakia
O nás
Služby pre zákazníkov
PartnerstvoVenujte pozornosť nasledovným pravidlám na ochranu súkromia týkajúcich sa stránok v Zozname domén (ďalej len WRX Sites)


Pravidlá na ochranu súkromia sa vzťahujú na WRX Sites. Pri opustení WRX Sites si prosím prečítajte pravidlá na ochranu súkromia stránky ktorú ste práve navštívili. V prípade, že nesúhlasíte s pravidlami na ochranu súkromia, nepoužívajte WRX Sites.

Prístupom na a používaním WRX Sites súhlasíte s podmienkami pravidiel na ochranu súkromia.

Všeobecné podmienky zberu dát

V záujme WRX Slovakia je aj ochrana súkromia používateľov WRX Sites. WRX Slovakia je oprávnená poskytovať súhrnné štatistiky o svojich zákazníkoch, predaji, návštevnosti a podobné informácie o stránkach dôveryhodným tretím stranám. Tieto štatistiky však nezahŕňajú žiadne informácie identifikujúce používateľa.

Osobné údaje

Aby bolo možné odpovedať na Vaše otázky, splniť Vaše požiadavky, môže sa stať, že budeme potrebovať Vaše osobné informácie, ako napríklad Vaše meno, adresu, adresu elektronickej pošty a telefónne šíslo. WRX Slovakia môže používaÈ tieto informácie pri odpovedaní na Vaše požiadavky, alebo Vás kontaktovaÈ prostredníctvom pošty, elektronickej pošty či telefónu, aby Vás informovala o nových výrobkoch, službách alebo reklamných aktivitách. Ak si objednáte výrobok alebo si vyžiadate službu, môžme Vás kontaktovať ohľadne ďalších informácií potrebných na splnenie Vašej objednávky a/alebo požiadavky. Avšak neposkytneme tieto informácie žiadnej tretej strane bez Vášho povolenia, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov alebo na spracovanie Vašej objednávky, splnenie Vašej požiadavky. Na horeuvedené účely týmto udeľujete spoločnosti WRX Slovakia oprávnenie na výmenu informácií, ktoré ste jej poskytli, vrátane prípadných dcérskych spoločností WRX Slovakia.

Okrem osobných údajov, ktoré poskytnete WRX Slovakia, môže WRX Sites využívať technologické možnosti, ktoré umožňujú získavať určité technické informácie ako je Vaša internetová adresa, počítačový operačný systém, typ prehliadača, pohyb na stránkach a adresa odkazovaných webových stránok.

Bezpečnosť

Poskytovanie osobných údajov, osobne či telefonicky alebo prostredníctvom Internetu je vždy spojené s určitou mierou rizika. Vzhľadom na skutočnosť, že Ïiaden technologický systém nie je úplne bezpečný a zaistený pred "zásahmi" a "hackermi", spoločnosť WRX Slovakia uskutočnila všetky opatrenia, aby zabránila a znížila riziko neautorizovaného prístupu k Vašim osobným údajom, nevhodného použitia alebo nepresnosti Vašich osobných údajov. Napríklad pri zbieraní alebo prevode citlivých údajov, ako sú čísla kreditných kariet, je využívané šifrovanie.

Presnosť zozbieraných údajov

WRX Slovakia môže z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie, doplniť, upraviť alebo vymazať akékoľvek nekompletné, nepresné alebo staré osobné údaje, ktoré získala v súvislosti s prevádzkou WRX Sites.

Identifikácia návštevníkov

WRX Slovakia môže niekedy uložiť na Váš počítač informácie, pre účely Vašej identifikácie. Tieto informácie sú obecne známe pod názvom "cookies" a umožnia WRX Slovakia zistiť, kedy a ako návštevníci používajú WRX Sites. Cookies bude WRX Slovakia používať len na prehliadanie tých informácií na Vašom počítači, ktoré tam boli umiestnené z WRX Sites. PouÏívanie cookies je priemyselný štandard a používa ho množstvo internetov˘ch stránok. Cookies sú uložené na Vašom počítači a nie na WRX Sites. Ak si neželáte prijímanie cookies, alebo ak chcete byť upozornení na ich uloženie, môžete si príslušne nastaviť Váš prehliadač, ak to Váš prehliadač umožňuje.

Maloletí

Na WRX Sites nesmú byť odoslané žiadne informácie osobami, ktoré sú mladšie ako 18 rokov bez súhlasu rodiča, alebo zákonného zástupcu a osoby mladšie ako 18 rokov nesmú tiež vykonávať žiadne nákupy alebo iné právne úkony na WRX Sites, bez takéhoto súhlasu, s v˘nimkou prípadu, keď sú na to oprávnené právnymi predpismi.

Zmeny a úpravy

Pravidlá na ochranu súkromia môže spoločnosť WRX Slovakia zmeniť, rovnako je možné zmeniť, upravovať alebo zamedziť prístup na WRX Sites alebo jej obsah kedykoľvek i bez oznámenia.

© WRX Slovakia 1996-2005. Všetky práva vyhradené.