NOVINKY / PRESS

Aktuálne 2005
Archív 2004


CLICK TO MEET (CTM)

CTM z pohľadu koncového užívateľa - použité rozhranie je Internet Explorer

Workshop 2005 - Nové vizuálne riešeniaBratislava (10 mája 2005 ) - WRX Slovakia, autorizvaný distributér produktov a služieb spoločnosti RADVISION so spoločnosťou Microsoft Slovakia dňa 26.04.2005 uskutočnil Workshop 2005 v priestoroch Microsoft Slovakia.

Na workshope 2005 bola koncovým zákazníkom Microsoft Slovakia a WRX Slovakia predstavená a predvedená multipoint vizuálna (videokonferenčná) komunikácia úplne novým produktom - software CLICK TO MEET, ktorý bol prezentovaný pracovníkmi spoločnosti RADVISION.

CLICK TO MEET je plne softvérové riešenie, ktoré RADVISION získal odkúpením spoločnosti FVC. CLICK TO MEET poskytuje plnú vizuálnu komunikáciu - videokonferenciu, zdielanie - kolaboráciu dokumentov (Microsoft Office: Excel, Word, Power Point - teda tzv. T120), aplikácií (Windows®), webovej prezentácie, grafickej aplikácie, ...

CLICK TO MEET (CTM) je server aplikácia. Na strane koncového klienta nie je požadovná žiadna špeciálna aplikácia. Potrebujete len kameru, slúchadlá a Internet Explorer prehliadač, alebo Windows® Messenger / LCS klient (ak použijete Microsoft Live Communication Server).

Na workshope bol taktiež prezentovaný Microsoft Live Communication Server pracovníkmi Microsoft Slovakia.

Účastníci workshopu 2005 okrem prezentácie CTM mali možnosť si vyskúšať multipoint vizuálnu komunikáciu, vrátane kolaborácie - zdielania dokumentov a aplikácií.

Z podujatia je vyhotovený video záznam, ktorý WRX Slovakia poskytuje na požiadanie na DVD nosičoch. Médium okrem video záznamu DVD PAL obsahuje aj použité prezentácie z Workshop-u 2005.


Ďalšie informácie o produktoch RADVISON sa dzviete na našich stránkach.
O spoločnosti RADVISION
RADVISION (Nasdaq: RVSN) is the industry’s leading provider of high quality, scalable and easy-to-use products and technologies for videoconferencing, video telephony, and the development of converged voice, video and data over IP and 3G networks. For more information please visit our website at www.radvision.com.O spoločnosti Microsoft Slovakia
Slovenská poboãka spoloãnosti Microsoft Corporation, ktorá sa zaoberá v˘robou a predajom softvéru a hardvéru, vznikla v roku 1995. Pohybuje sa v prvej desiatke najúspe‰nej‰ích poboãiek Microsoft v Európe, Afrike a na Blízkom v˘chode. Informácie o spoločnosti Microsoft Slovakia sa nachádzajú na stránke www.microsoft.com/slovakia, informácie o Microsoft Corporation sú dostupné na adrese www.microsoft.com.O spoločnosti WRX Slovakia.
WRX Slovakia (www.wrx.sk , info@wrx.sk) je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa predajom rádiových a dátových produktov ako distributér a / alebo partner viacerých renomovaných spoločností (Iridium Satellite, Globalstar, Thuraya, Inmarsat, Motorola, Tait Electronics, VTEL, Radvision ). Značka WRX® pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990.