SATELITNÁ KOMUNIKÁCIA

Globálna sumarizácia
Definujte svoje požiadavky na sieť
Rozdelenie satelitných sietí
Stručný prehľad
Porovnanie dosahu signálu
Porovnanie vlastností
Porovnanie satelitných telefónov
Riešenia
Prenájom zariadení
Mobilná kancelária v pohybe - satelitné riešenie
TruckAlert - monitorovanie pohybu vozidla
Ostatné riešeniaNa trhu satelitnej komunikácie je viacero satelitných sietí, ktoré ponúkajú čiastočne totožné, alebo diametrálne rozdielne aplikácie a riešenia. Niektoré siete sa hlavne sústreďujú na riešenia v "pohybe" tzv. mobilné riešenia so zameraním na prenos hlasu a dát. Iné satelitné siete sa zaoberajú vysokorýchlostným a širokopásmovým prenosom dát - broadband.

Ponúkame Vám produkty a služby pre satelitné siete Iridium, Thuraya, Globalstar Inmarsat a okrajovo, Eutelsat (emsat, vsat, ... ). Pre všetky menované siete zabezpečujeme predaj služieb (mesačný paušál, predplatené karty, dobíjacie kupóny, Scratch karty), predaj produktov a ich servis (záručný a pozáručný).

Novinkou je aj bezplatný prenájom produktov pre vybrané satelitné siete.

Bezplatný prenájom satelitných zariadeníGlobálna sumarizacia.

Ak hľadáte stručný prehľad ponúkaných satelitných sietí, prejdite na nasledovnú stránku. Pre vás ostatných ponúkame nasledovné riešenia ako si zvoliť tú správnu satelitnú sieť.

Jednoduchý prehľad a porovnanie sietí Iridium, Globalstar a Thuraya si môžte prezrieť stiahnuím prezentácie.

PPT prezentácia - prehľad satelitných sietíDefinujte svoje požiadavky na sieť.

Ako pri výbere automobilu, tak aj pri výbere satelitnej siete je nutné, aby ste si stanovili požiadavky, ktoré by satelitná sieť mala umožňovať..

Ponúkame niekoľko typov. Od satelitnej siete požadujem:

  • dosah po celej planéte / alebo / postačuje mi len určitá lokalita,
  • potrebujem mobilné riešenie zamerané hlavne na hlas a čiastočne na data / alebo / potrebujem hlavne prenos dát - vysokorýchlostne - pričom nepožadujem mobilné riešenie
  • chcem riešenie do mojej kancelárie / alebo / riešenie na moju loď
  • chcem, aby môj mobilný satelitný telefón využíval aj lokálne GSM siete / alebo / chcem volať z môjho satelitného telefónu na GSM siete, ale nepožadujem ich lokálne využívanie
  • chcem riešenia pre autodopravcov, letecké spoločnosti
  • požadujem len prenos krátkych dátových správ ( Status správy ) obojsmerne a / alebo / jednosmerne na princípe platby len za prenesené data (GPRS) / alebo / prenos dát via "Dial Up".
  • požadujem vysokorýchlostný prístup na internet (alebo moju LAN sieť) pre prenos video signálu / alebo / požadujem klasický prístup na internet (alebo moju LAN sieť) avšak z celej planéty a /alebo / len s danej lokality.

Veríme, že už teraz viete predbežne definovať Vaše požiadavky a predstavy.

Ďalšie informácie - stručný prehľad sietí