VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA

Multipoint & Desktop
RADVISION
Endpoint
VTEL Products Corp.
Servery
Microsoft
WRX Workshops
WRX Workshop 2004
(Hotel Forum Bratislava)
WRX Workshop 2005
(Microsft Slovakia)
Riešenia
Desktop Multipoint riešenie, ktoré zdiela Microsoft Office produkty
Ostatné riešeniaSúčasný trend jednoznačne smeruje k používaniu počítača a mobilného telefónu ako osobných multimediálnych komunikačných prostriedkov, ktoré spolu dokážu vzájomne komunikovať prostredníctvom rôznych infraštruktúr a sietí. V súčasnosti sú to najmä paketové siete Internet a privátne LAN siete, verejné pevné ISDN/ DSL, telekomunikačné siete GSM / UMTS, ale aj satelitné siete. V našej ponuke sú zariadenia, ktoré takúto vzájomnú multiprotokolárnu a multisieťovú komunikáciu umožňujú.


RADVISION
Produkty, riešenia a server aplikácie pre uskutočnenie Multi-Point videkonferenčnej, vizuálne komunikácie

Z ponuky produktov a riešení izraelskej spoločnosti RADVISION sa sústreďujeme na sieťové zariadenia určené pre Multi-Point videokonferenčné, vizuálne aplikácie. Čast poroduktov je určená pre Microsoft® Office. Portfólio produktov zahŕňa multiprotokolárne zariadenia typu MCU, Gateway, Gatekeeper, a multifunkčné softvérové riešenia určené nie len pre obchodné spoločnosti, školstvo a vládne organizácie, ale aj pre mobilných 3G operátorv.

Radvision rieši komunikáciu centrálne v sieti, nie na úrovni konečného užívateľa. Investície do vizuálnej komunikácie nie sú teda pre každého účastníka osobitne, ale centrálne pre všetkých multi účastníkov. Je nepodstatné odkiaľ pristupujete do konferenie - zo sálového zariadenia, z desktop počítača z mobilného telefónu, zo sateltnej kancelárie, ...

Podrobnejšie informácieMicrosoft
Server aplikácie

Ak vyžadujete zdielanie Microsoft Office aplikácií (Word, Excel, PowerPoint, ... )pre multipoint vizuálnu komunikáciu a hodláte využívať Windows Messenger, Outlook (vrátane kontaktov a kalendára - blokovanie času pre konferencie), potrebujete riešenie od Microsoftu - Live Communication Server (LCS). Server vybaví vašu firmu systémom pre priamu komunikáciu a sledovanie prítomnosti na podnikovej úrovni.

Ďalej môžte získať rozšíriteľnú platformu, ktorá prepája ľudí, informácie a obchodné procesy. Vďaka integrácií do Microsof Office môžu užívatelia LCS komunikovať v užívateľsky príjemnom a dôverne známom prostredí bez toho, aby boli obmedzovaní geografickou vzdialenosťou, či časovými pásmami.

Typ: LCS komunikuje len na úrovni point-to-point. Pre získanie multipoint sa LCS prepojí s Desktop riešením od Radvision (buď s IMfirst alebo Click to Meet). Pre toto riešenie je podporovaná varzia LCS 2003, LCS 2005 Standard Edition.

LCS 2003 | LCS 2005VTEL Products Corporation
Koncové (endpoint) videokonferenčné zariadenia

VTEL Products Corporation je americká spoločnosť, ktorá sa sústreďuje na výrobu sálových, alebo kancelárskych videokonferenčných koncových zariadení založených na PC platforme s Windows® OS, podporujúce Windows® aplikácie.
Podrobnejšie informácie