RIEŠENIA

Pre vizuálnu komunikáciu
Desktop Multipoint riešenie, ktoré zdiela Microsoft Office produkty
Pre satelitnú komunikáciu
Mobilná kancelária v pohybe
TruckAlert - monitorovanie pohybu vozidla
Pre pozemnú komunikáciu
Vyberte si z možných riešení Vašej pozemnej rádiovej komunikácie
"Last Mile" - terestriálne fixné riešenieMožné riešenia pozemnej rádiovej komunikácie.

Jedna z najčastejšich otázok našich klientov je, "Ktorá rádiostanica je najlepšia z pohľadu finančného, z pohľadu obsluhy? "


Každá rádiostanica je vhodná pre rôzne aplikácie, pre rôzne nasadenie, pre rôzne riešenia. Veľmi zjednodušene môzme stanice rozdeliť na privátne (malé, ľahké s jednoduchým ovládaním), profesionálne (odolné voči nárazom - robustenjšie, pre jednoduchú, alebo profesionálnu rádiotelefónnu komunikáciu, integrovateľné do rádových sietí), špeciálne (profesionálne stanice rozšírené o bezpečnostné normy do potencionálne výbušného prostredia).

Okrem toho profesionálne rádiostanice môžu byť vozidlové, alebo ručné. Súčasťou každej rádiostanice je množstvo doplnkov, ktoré rozšíria jej vlastnosti, jej použitie.


Privátne rádiostanice sú charakteristické krátkym dosahom, ich výkon je štandardizovaný, sú použiteľné vo väčšine krajín EU bez nutnosti platenia za prevádzku či už lokálnym telekomunikačným úradom alebo telekomunikačným operátorom. Stanice používate bezplatne. V zásade sa v krajinách EU používajú tzv. LPD a PMR. LPD stanice majú viac komunikačných kanálov, avšak majú menší výkon oproti PMR. PMR stanice majú jednotný výkon 0.5W (dosah na otvorenom priestranstve cca 4km), 8 hlavných komunikačných kanálov, funkciu delenia hlavných kanálov na menšie podskupiny.

Riešenie - aplikácie: stanice sú veľmi vhodné pre dovolenkárov (komunikácia medzi autami), športové aktivity, ale aj pre geodetov, predjacov aút (predajne, bazár), ...

Ponuka PMR rádiostaníc MotorolaProfesionálne rádiostanice sú charakteristické pomerne vysokým výkonom (ručné verzie do 5W, vozidlové pre EU trh do 25W), odolnosťou voči nárazom a prostrediu (spĺňajú normy MIL-STD, ale aj IP54). Podľa prevedenia umožňujú jednoduchú komunikáciu (sú zväčša vybavené len tlačidlom pre vysielanie, núdzovým tlačidlom, kanálovým voličom, reproduktorom a mikrofónom), alebo rádiotelefónnu komunikáciu štanice sú naviac vybavené DTMF klávesnicou, displejom, umoźňujú odkladanie kontaktov, volanie rôznych účastníkov nie len v dosahu, ale aj na verejné PSTN, celulárne siete). Tieto rozšírené funkcie sú však dostupné len za podmienky, že stanice sú prevádzkované v rádiovej sieti. Podľa typu rádiovej sieti sa určí, aká rádiostanica - aký typ je najvhodnejší.

Riešenie - aplikácie: stanice majú širokospektrálne uplatnenie, od zberu dát - telemetria, prepojiteľnosť s GPS, cez bežnú komunikáciu vodičov, stavbárov, vojakov, požiarníkov, policajné zložky, ochrankárov ..., až po náhradu celulárnych telefónov,

rádiostanice Motorola | rádiostanice Tait Electronics

Čítač čiarového kódu s rádiostanicou - jednoduché riešenie pre vás sklad

Ucelené rádiostanice - ideálne pre team v pohybeŠpeciálne rádiostanice sú profesionálne rádiostanice, spĺnajúce prísne bezpečnostné normy odolnosti, bezpečnosti prevádzky. Stanice sú označované ako Intrisically Safe (IS). Hlavným znakom staníc je prevádzka bez možnosti spôsbenia elektrickej iskry, ktorá môže zapríčiniť vznietenie, prevádzka v tepelne náročnom prostredí. Pre krajiny EU, stanice Intrisically Safe (IS), sú označované ako Ex a spĺňajú normy ATEX. Certifikáty k ponúkaným staniciam sú dostupné na požiadanie.

Riešenie - aplikácie: stanice sú využiteľné hlavne v chemických, plynárenských, spracovateľských spoločnostiach, pre požiarníkov a záchranárov. k staniciam je možné pridať rôzne doplnky, ktoré taktiež s'plňajú bezpečnostné normy.

Kombinácia s GPS: rádiostanice GCD MoviTalk je možné naviac prepojiť s GPS navigačným systémom - "hotové riešenie".

rds Motorola (ATEX) | rds Tait (IS, Ex) | rds GCD MoviTalk (ATEX)
Rádiové siete: delíme ich na analógové a digitálne. Podskupinou analógových sú konvenčné siete, alebo trunkové siete. Tak ako pri rádiostaniciach, rádiové siete sú určené pre rôzne nasadenie - využiteľnosť, pre rôzne riešenia. Rádiové siete a rádiové prevádzače sa používajú pre pokrytie väčšieho územia signálom, pre zväčšenie dosahu rádiostaníc, ale hlavne pre nezávislosť na lokálnych telekomunikačných operátorch.

Riešenie - aplikácie: pre jednoduchú komunikáciu, kde sa kladie dôraz hlavne na hlasovú komunikáciu ako sú taxi služby, školské ubytovne, bezpečnostné strážne služby v závodoch je doporučovaná klasická konvenčná rádiova sieť - rádiový prevádzač.

Ak sa okrem klasickej komunikácie požaduje zmysluplný prenos dát (zasielanie a prijímanie textových správ, zber, disturbúca dát, ovládanie výrobného procesu ako je spúštanie alebo zastavenie strojov a mechnaizmov), alebo veľký počet súčasne komunikujúcich účastníkov siete, pričom sa požaduje optimálna prevádzka, ale aj sledovanie komunikácie, prípadne tarifikácia, doporučujeme riešiť komunikáciu pomocou trunkových setí.

Najprofesionálnejšie riešenie, ktoré plne nahradí celulárnu komunikáciu sú plne digitálne siete. Siete sú cenovo náročné, rentujú sa pri väčších aplikáciách ako sú lokálne alebo národné záchranné, bezpečnostné služby, spoločnosti, ktoré chcú v jednom systéme riešiť akúkoľvek komunikáciu ( napríklad náhrada pobočkovej ústredne). V ponuke sú Motorola riešenia digitálnej siete TETRA.

Konvenčné modulárne bunky | prevádzače Zetron (kontaktujte nás)

Prechod z konvenčnej siete na trunkovú sieť Tait (ppt prezentácia)

Čo ponúkajú trunkové siete Tait

Riešenia na kľúč od spoločnosti Tait

Digitálne siete TETRA spoločnosti Motorola

Čo TETRA ponúka (pdf)

Základné otázky a odpovede TETRA