RIEŠENIA

Pre vizuálnu komunikáciu
Desktop Multipoint riešenie, ktoré zdiela Microsoft Office produkty
Pre satelitnú komunikáciu
Mobilná kancelária v pohybe
TruckAlert - monitorovanie pohybu vozidla
Pre pozemnú komunikáciu
Vyberte si z možných riešení Vašej pozemnej rádiovej komunikácie
"Last Mile" - terestriálne fixné riešenieFixed Wireless (LastMile terestriálne fixné riešenie).

Ak hľadáte riešenie pre prenos dát z Vašej centrály na viaceré body (point-to- multipoint) bez nutnosti využívania poslednej míle telekomunikačného operátora, chcete prepojit Vašu budovu s druhým objektom (point-to-point) bez nutnosti prenájmu okruhov, alebo pokladania kabeláže, jednoznačným riešením pre vás je produkt Motorola CANOPY.


Motorola CANOPY je riešenie pre pozemné širokopásmové (broadband) fixné aplikácie. Systém je teda použiteľný len pri pevnej - stálej inštalácii, nie je použiteľný pre mobilné riešenia. Canopy používa v zásade 3 produkty, Subcsriber Modul (SM) pre koncového užívateľa, Access Point (AC) distribuuje služby pre SM a nakoneic Backhaul Unit (BH) pre prepojenie vzdialených lokalít.

V zásade pre Point-to-Multipoint aplikácie používame SM a AP moduly
Pre aplikácie Point-to-Point používame Backhaul (BH) moduly
Pre Slovenskú republiku je vyhradené 5.7 GHz pásmo pre použitie CANOPY. Toto pásmo poskytuje najväčšiu možnú prenosovú rýchlosť medzi Backhaul modulmi (45Mbps). Prenos je možné kódovať pomocou AES. V súčašnosti je Canopy dostupné aj pre WiMAX riesenie.

Viac o CANOPYRiešenia CANOPY je možné zhrnúť do troch základných častí pre:

Internet poskytovateľov služieb (ISP) - popis pripravujeme

Telekomunikačných operátorov (Carrier) - popis pripravujeme

Organizácie a spoločnosti (Enterprise) - popis pripravujeme