Produkty a služby
Hughes 7101 telefón
Stanica FDU2500
Adaptér do auta
Thuraya DSL
Doplnky
Predplatené služby, SUPER SIM a paušál (pdf)
SMS a Email
Pošlite bezplatne SMS
Technológia a pokrytie
Riešenia (pripravujeme)THURAYA ponúka kvalitné duálne satelitné zariadenia, ktoré umožňujú satelitnú a GSM komunikáciu. Táto flexibilita umožní užívateľom neustále spojenie. Thuraya užívatelia môžu pohodlne využívať národné GSM siete a v prípade straty alebo absencie GSM signálu sa automaticky prepnú do Thuraya satelitného módu. Thuraya satelitný terminál môžte využívať aj v lokalitách, ak ste mimo dosahu Thurayasatelitného signálu - pomocou roamingových GSM partnerov.

Thuraya ponúka satelitné telefóny vo veľkosti bežných GSM telefónov, vybavenie pre použitie dod auta, pasívne stanice pre použitie satelitných telefónov v budovách, aktívne fixné stanice do uzavretých priestorov, satelitný prevádzač a balík doplnkov pre satelitné telefóny ako sú batérie, nabíjačky )cestovné, solárne), datové príslušenstvo.


Prenosová rýchlosť. Thuraya ponúka prenosovú rýchlosť pomocou satelitných telefónov maximálne do 9.6 Kbps. Ak požadujete vačšiu prenosovú rýchlosť, využite Thuraya GPRS služby - prvou službou je Thuraya DSL, ktorou môžte dosiahnúť prenosovú rýchlosť 144 Kbps, pomocou IP satelitného modemu Thuraya.

Viac o Thuraya DSLBezplatná registrácia hlasovej schránky. Thuraya umožňuje svojim zákazníkom bezplatnú registráciu Voice Mail, hlasovej schránky. Užívatelia, po aktivácií, simôžu vypočuť zanechané hlasové správy. Prístup k hlasovej schránke sa realizuje vytočením čísla 123 z Thuraya satelitného telefónu. užívateľ bude následne navigovaný k ovládaniu privátnej hlasovej schránky. Služba je bezplatná, spoplatkovaný je však prístup, a to poplatkom ako hovor medzi Thuraya a Thuraya satelitnými zariadeniami.


SMS v sieti Thuraya. Jednou z datových možností je služba Short Messaging Service - SMS. služba je funkčná nie len v sieti Thuraya, ale aj v ostatných roamingových GSM sietiach. Z Thuraya telefónu môžte poslať SMS správu na GSM telefón a opačne. Text je moźné zadávať v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Viac o službe SMSThuraya ako modem. Satelitný telefón Thuraya je možné použiť ako modem pre vysielanie faxov, prístup na internet, email schránku. Jednoduchým prepojením telefónu s Vašim laptopom pomocou datového kábla, ziskate prístup k datovým službám do prenosovej rýchlosti 9.6 Kbps. Ak použijete FDU 2500 jednotku (stacionár) môžte použiť priamo ľubovľné faxové zariadenie podporujúce štandard G3 nie len pre vyielanie ale aj pre príjem.


Zvonenia cez SMS. Thuraya umožňuje sťahovanie zvonení (ringing tones) cez SMS službu, alebo kábel, na váš telefón. satelitný telefón má 16 tónov - zvonení. užívateľ môže z nich 10 zmeniť.


Thuraya GPS. Služba umožňí lokalizáciu - pozíciu a určiť smer pomocou GPS služby. výsledok sa zobrazuje na displeji telefónu - nepotrebujete ziadne iné zariadenia. Služba Thuraya GPS je identická s ostatnými komerčne dostupnými GPS službami.


Thuraya WAP. Wireless Application protokol (WAP) je dostupný na satelitnom telefóne Hughes 7101. pomocou tohto protokolu môžte pristupovať nie len na WAP stránky Thuraya, ale aj na ostatné WAP stránky