Produkty a služby
Technológia a pokrytie planéty (pripravujeme)
Riešenia (pripravujeme)THURAYA je regionálna satelitná sieť, ktorá pozostáva z 2 aktívnych geostacioárnych (GEO) satelitov (Thuraya1 a Thuraya2), jedného TBD GEO satelitu (Thuraya3), a pozemnej infraštruktúry. Sieť poskytuje hlasové a datové služby. Služby siete Thuraya sú dostupné na pevnine (európa, centrálna Afrika, veľká časť južnej Afriky, Stredný východ, centrálna ajužná Ázia), ale aj na vodných plochách (Červené, Stredozemné, Severné, Baltické, Kaspické, Čierne more a časť Indického oceána). V ponuke nájdete satelitné telefóny, ktoré sú schopné komunikvať nie len v sieti Thuraya, ale aj v pozemných celulárnych sieťach. V ponuke produktov sú aj datové zariadenia pre zber, alebo zasielanie datových informácií schopné prenosu od 9,6 do 144 Kbps.


Thuraya 1Logika siete je sústredená v pozemnej infraštruktúre - v satelitných bránach, ktoré sú delené do dvoch kategórií - primárna brána a regionálne brány. Primárna brána slúži ako ovládacie centrum pre chod a administrácu satelitov, zároveň slúži ako komunikačná jednotka a spojenie s pozemnými sieťami. Jednotlivé satelity nie sú medzi sebou prepojené, sú závislé na pozemnej infrastruktúre.

Satelit Thuraya3 mal byť komerčne dostupný koncom roka 2004. Pravdepodobne z technických príčin nebol satelit z prevádzkovaný.

Viac o technológii Thuraya (international site)ThurayaDSL - služba bola spustená 01.06.2005. Služba poskytuje prenosovú rýchlost do 144Kbps, máte prístup na internet, email služby, LAN spojenie, VPN, FTP, E-commerce. Na požiadanie je možné zabezpečit statickú IP adresu. Dostupné sú predplatené služby a mesačný paušál. K službe je nutné aktivovať u'plne nové SIM karty. Existujúce SIM karty pre mobilné satelitné telefóny nie sú kompatibilné pre službu ThurayaDSL.

Viac o službe Thuraya DSLDuálny mód. v sieti je možné využívať satelitný mód, alebo lokálnu pozemnú sieť (buď GSM900). Užívateľ používa teda jednu SIM kartu pre sieť Thuraya a pre celulárne pozemné siete. Využívanie pozemných sietí je závislé na roamingových dohodách.

Satelitné telefóny podporujú prenosovú rýchlosť do 9.6Kbps, príjme a vysielanie SMS nie len v satelitnom, ale aj GSM móde. Posledný model Hughes 7101 podporuje okrem GPS lokalizácie aj WAP služby.


Hughes 7101 popis telefónu