BROADBAND

Produkty
Inmarsat Regional BGAN
Motorola CANOPY
Riešenia
Mobilná kancelária v pohybe - satelitné riešenie
"Last Mile" - terestriálne fixné riešenie
Ostatné riešeniaPožiadavky na komunikáciu sa v súčasnosti neustále zväčšujú. Prenos hlasu bol v minulosti doplnený o jednoduché dáta, dnes sa kladie požiadavka na prenos objemných dát a videa v čo najlepšej kvalite. K tomu, aby boli požiadavky súčasnej komunikácie splnené, čoraz častejšie je potrebné využívať široko-pásmové (broadband) zariadenia a služby.


WRX Slovakia ponúka produkty a služby, ktoré plnohodnotne spĺňajú požiadavky na broadband aplikácie pre konečných užívateľov alebo spoločnosti (internet providerov a telekomunikačných operátorov), ktoré potrebujú "doručiť" svoje služby konečnému zákazníkovi - plnohodntne riešiť "LastMile".


FIXED WIRELESS. Akčným plánom v SR je internetizácia spoločnosti - pripojiť čo najviac domácností a škôl do siete internet. WRX Slovakia ponúka internetovým prevádzkovateľom riešiť pripojenie čo najväčšieho počtu koncových zákazníkov - raz a navždy vyriešiť problém poslednej míle. Vysokým školám zas ponúkame riešiť pripojenie ich vzdialených pracovísk a internátov. Telekomunikačným operátorom zas ponúkame riešenie pre šírenie služby HotSpot. Alebo ak ste spoločnosť, ktorá potrebuje jednoducho a efekívne riešiť vzájomné prepojenie dvoch budov bez nutnosti pokladania kabeláže alebo prenájmu liniek. WRX Slovakia ponúka pre Vás všetkých riešenie na báze produktov Motorola CANOPY.

Produkt CANOPY | Riešenia pomocou CANOPYMOBILE SATELLITE. Dopyt na riešenie širokopásmových služieb "v pohybe" je čoraz väčší. Cestovatelia, podnikatelia, bádatelia, vojenské misie, ale aj vládne delegácie, potrebujú na svojich cestách kvalitné riešenie pre pripojenie sa do vlastnej dátovej siete, pripojiť sa na internet, komunikovať so svetom nie len hlasom, ale aj videom, operatívne riešit rôzne situácie videokonferenciou. Riešením je vybudovať si "mobilnú kanceláriu", pomocou mobilného satelitného spojenia. WRX Slovakia vám ponúka riešenie "mobilnej kancelárie" na báze produktov a služieb satelitných sietí.

Inmarsat Regional BGAN | ThurayaDSL | Riešenia mobilnej kancelárie