Stránky o produktoch a riešeniach pripravujeme
Produkty
Pokrytie planéty
Služby siete
RiešeniaGlobalstar™ je regionálna satelitná sieť, ktorá pozostáva so 40 aktívnych nízkoorbitálnych (LEO) satelitov a pozemnej infraštruktúry. Sieť poskytuje hlasové a datové služby vo vyše 120 krajinách po celom svete. V ponuke nájdete satelitné telefóny, ktoré sú schopné komunikvať nie len v sieti Globalstar, ale aj v pozemných celulárnych sieťach. V ponuke produktov sú aj datové zariadenia pre zber, alebo zasielanie datových informácií schopné jednosmernej alebo dvojsmernej komunikácie.


Logika siete je sústredená v pozemnej infraštruktúre - v satelitných bránach, ktoré spravujú istý počet satelitov. Brány slúžia zároveň ako komunikačná jednotka. Jednotlivé satelity nie sú medzi sebou prepojené, sú závislé na pozemnej infrastruktúre - pozemných bránach. Počas satelitnej komunikácie je užívateľ so svojim satelitným telefónom v spojení s minimálne 3 satelitmi, čím sa eliminuje možná strata satelitného signálu

Počas roka 2005 by mal Globalstar inovovať svoju sieť, pribudnú nové geostacionárne satelity (GEO) pre vyskorýchlostný prenos dát, ako aj nová konštelácia 56 nízko-orbitálnych (LEO) satelitov.

Viac o technológii Globalstar (international site)Duálny mód. v sieti je možné využívať satelitný mód, alebo lokálnu pozemnú sieť (buď GSM900 alebo CDMA800 alebo AMPS). Užívateľ siete Globalstar používa teda jednu SIM kartu pre sieť Globalstar a pre celulárne pozemné siete. Využívanie pozemných sietí je závislé na roamingových dohodách.


Produkty a služby siete - kontaktujte nás